Schuldenbewind

Wat is schuldenbewind?

Schuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het verschil is de grondslag waarop het bewind wordt uitgesproken. Bij beschermingsbewind wordt het bewind uitgesproken vanwege een medische indicatie terwijl bij schuldenbewind het hebben van een problematische schuldsituatie de grondslag is. Daarnaast wordt zowel het schuldenbewind als een beschermingsbewind ingeschreven in het curatele- en bewindregister. Dit is een openbaar register en dient om u te beschermen tegen derden. Het geeft de bewindvoerder de mogelijkheid overeenkomsten die u in de toekomst aangaat te vernietigen.

Bewindvoering inspirare zorgt voor professionele hulp bij uw financiën

Als iemand schulden heeft die niet binnen 18 maanden afgelost kunnen worden zijn we genoodzaakt om een Schuldhulpverlening traject (SHV) op te starten. Hierbij kan door de SHV een aanvraag gedaan worden bij de gemeente/ kredietbank voor een saneringskrediet. Als dit niet kan worden toegewezen dan wordt er een Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) opgestart, als dit wordt opgestart dan moet er een akkoord komen van de schuldeisers en zal de kredietbank voor de afdracht aan de schuldeisers zorgdragen. Als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel dan zal er een Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) opgestart worden, dan ben je ongeveer weer 3-6 maanden verder. Als de WSNP is aangevraagd is dan komt er een zitting bij de rechtbank en wordt er een WSNP-bewindvoerder benoemt. Deze WSNP-bewindvoerder is er alleen voor de schuldeisers, wij als bewindvoerder zijn er dan alleen voor jou als klant om de belangen hiervan te behartigen waardoor er geen onredelijke eisen gesteld

Unrecognizable businessman using calculator