Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Bij een beschermingsbewind wordt er door de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld die de financiën gaat beheren van een meerderjarig persoon die daartoe zelf tijdelijk of langdurig niet in staat is. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van betrokkene. Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, het bezit van een huis of een toekomstige erfenis.

Bewindvoering inspirare zorgt voor professionele hulp bij uw financiën

De klant kan de kantonrechter vragen de bewindvoering in handen te leggen van een familielid of kennis. Vaak is het echter wenselijk om dit bij een onafhankelijke, professionele organisatie onder te brengen. De relatie met familieleden en kennissen kan zo niet verstoord raken bij eventuele onenigheid over het bewind. Voor een naaste kan het bovendien lastig zijn om zo’n formele taak te combineren met de andere rol. Mede op basis van de wensen van de klant bepaalt de kantonrechter wie bewindvoerder wordt.

Bewindvoering Inspirare zorgt ervoor dat alle goederen die onder bewind worden gesteld goed worden beheerd. De klant mag formeel zelf niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met zijn wensen. Afhankelijk van het vermogen en het inkomen kunnen de kosten voor beschermingsbewind worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Wanneer de klant hiervoor in aanmerking komt zal Bewindvoering Inspirare dit aanvragen bij de gemeente.

Family abstract in palm